Pressmeddelanden

Enköpings Konsthall, "Blinda Fläckar", 5 februari - 27 februari 2011Den 5 februari öppnar konstnären Timothy Crisp sin utställning ”Blinda Fläckar” på Enköpings Konsthall. Utställningen är öppen till den 27 februari 2011.

 I utställningen Blinda Fläckar söker Timothy Crisp (f 1981) sina motiv från samhällets baksidor och mellanrum, bland moderna ruiner och ogräs, det som vi vanligtvis rensar bort utan att tittar närmare på det. Det handlar om blinda fläckar i vår direkta närhet.
 Utställningen omfattar ett sjuttiotal verk, samtliga målningar på glas i så kallad Hinterglasteknik, en teknik som konstnären fördjupade sig i redan under sin tid på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Sedan dess har han haft ett flertal uppmärksammade utställningar.
  Hinterglas är en gammal målarteknik, som påminner om glasmosaiken, den höga glansen och den starka koloriten har de två teknikerna gemensamt. I Timothy Crisps fall är det den djupa svärtan som lockar, i kombination med möjligheten att arbeta med flödande, atmosfäriska himmel/vatten-bakgrunder.

”Under processens gång rör sig bilden ifrån det tillfälliga till det kontrollerande, jag arbetar först fram stora ytor i vattenlöslig färg, som sedan kontrasteras mot detaljerade och precisa motiv, framskrapade bl.a. med torrnål och rakblad i färgen. Bilderna tematiserar gränser mot det okända eller det oönskade i vår direkta närhet. Det förgängliga, förfallna och värdelösa, det tillfälligt bortglömda och förment fula.”  //Timothy Crisp.

”Genom att använda sig av måleri på baksidan av glasskivor har Timothy Crisp åstadkommit en bildyta som ömsom attraherar, ömsom skapar distans till motivet. Det är förföriskt vackert och olycksbådande på en och samma gång.”          // Anders Olofsson, konsten.nu, 2010-03-16

Utställningen invigs lördagen den 5 februari kl.12.00.
Den pågår fram till och med 27 februari.

Konsthallens öppettider:
Lördag & söndag 12.00 – 15.00
Onsdag 17.00 – 19.00

För mer information och pressbilder kontakta:
Ulf Sundqvist, ordf. Enköpings konstförening, tfn 071 12 14 29. E-mail: ulf@sundqvist.com
Timothy Crisp, tfn 0737 85 69 67.  E-mail: psirc@hotmail.com

Konsthallens hemsida: www.enkopingskonstforening.com 
Konsthallen, Tullgatan 18, 745 31  Enköping, Telefon  0171-278 16


Galleri Niklas Belenius, "The End of the World", March 11 – April 4 2010 


In Timothy Crisp’s exhibition ‘The End of the World’ he gazes towards the horizon and the edge of existence. He begins where everything ends and plays with the myth that the world has got an actual end, a place where room ends and where we plunge into the abyss as a punishment for venturing too far into the unknown. The end of the world is rather a non-place, a limit where room ceases to exist. We know today that the world is round, but continue to search for the end of the world amongst the stars. It is as if the idea is still current, and the horizon where knowledge and perception end, stand as a symbol for the finiteness of life and humanity.

The horizon is the evasive place where everything enigmatic disappears. In a world surrounded by water, it is not surprising that end of the world usually revolves around the sea. The water’s flow is a metaphor for the passage of time, and the maelstrom, the place where the water plunge down, is therefore also the end of time. Today this wall of water rushes towards us, like a sweeping scythe of rising sea levels and tsunamis. What is depicted in ‘The End of the World’ is what happens in this concept, when all is thrown forward and the fear for our own finiteness creates the image of the world.

In the search for disaster and conclusion at the end of all things - where a world without horizon is undefined – only an outline of an object remains.
Everything falls indiscriminately down the edge, great and small. The objects have been transformed into templates and theatrical coulisses against the falling surface. All is equal, of the same value or worthlessness. The images reflect a bygone age where cars and electricity pylons are thrown together, where human and non-human construction elements in the form of houses or tress fall without end.  If you look in the details you find clues, perhaps recognize an Yves Klein who takes a leap out in “the Void”. The details, removed from their individual contexts are intertwined in the greater coherence to become part of the disintegrating construction.

A combination of the temporary and controlled directs Crisp’s paintings. Since everything is painted on a glass surface, a highly visible, almost mirroring surface is created. The contrast of yet another detailed and precise level enhances a feeling of fragility and helplessness. ‘The End of the World ‘ is Timothy Crisp’s first exhibition at a commercial gallery in Sweden.


Timothy Crisp (b.1981)
Previous exhibitions (in selection): Mobila Konsthallen 2010, Galleri Niklas Belenius, ”Vitblank terror” 2009, Galleri Niklas Belenius, ”Travels” 2009, Kungliga Konstakademien Stipendieutställning 2009 Kungliga Konstakademien, Avgångsutställning 2008 Galleri Mejan "Orionteringar", Separatutställning 2008, Färgfabriken: ”Autistisk kilskrift” 2007, Kungl. Konsthögskolan: “4-play”, vårutställning 2006.Gallery Niklas Belenius
Ulrikagatan 13
115 23 Stockholm
08 662 82 07
www.niklasbelenius.com